Novosystems Eléctric és una empresa especialitzada en el disseny i fabricació de material elèctric d’alumini destinat al sector terciari.

  • Client: Novosystems Eléctric SL
  • Data: 2019
  • Objectiu: Dissenyar un nou model de catàleg adaptant-lo a les noves tendències de disseny.
  • Concepte: Novosystems té un llarg recorregut en el seu sector i ha treballat molt la marca "NSE", però necessitaven renovar la seva imatge. El catàleg que editen cada any tenia el mateix disseny des de feia més de 10 anys. La idea era poder mostrar els productes, característiques i preus d’una forma neta i eficaç.

nse intro

Paleta cromàtica

El verd és el color que ha estat present en el logotip de l'empresa des del primer dia. Juntament amb les sigles NSE han aconseguit ser reconeguts en el sector amb aquesta identitat. A l'hora de crear la paleta cromàtica del catàleg, s'ha tingut en consideració la importància d'aquest referent creat al llarg del temps i el verd ha tingut un paper molt destacat.
nse color

Tipografia

Les dues tipografies utilitzades són la Avenir i la Frutiger. Dues tipografies molt llegibles i elàstiques creades per Adrian Frutiger. Avenir és una tipografia sense serif basada en tipografies d'estil clàssic. La tipografia Frutiger va ser creada expressament per la senyalització de l'aeroport Charles de Gaulles i permet ser llegida a molta distància, per aquest motiu l'he utilitzat per a les descripcions dels productes, en necessitar una tipografia que fos fàcil de llegir en formats petits.
nse avenir eduard martinez nse frutiger eduard martinez

Disseny

nse portada cataleg eduard martinez
nse portada cataleg eduard martinez nse portada cataleg eduard martinez